Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas Freexxx chatroom

Posted by / 30-Oct-2017 01:33

Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas

Kabilang sa mga kasapi nito si Admiral Dewey at Heneral Otis.Layunin ng Komisyon na alamin ang kalagayan ng kapuluan.Noong 1913, nagtalaga si Wilson ng 5 mga Pilipinas bilang miyembro ng pambatas na Komisyong Pilipino (unang pagkakataon na nasa mayorya ang bilang ng mga Pilipino sa nasabing Komisyon).

Naging liberal si Woodrow Wilson, na nasa ilalim ng Democratic Party (Partido Demokratiko), sa pakikitungo sa mga Pilipino.Binigyan ito ng kapangyarihang gumawa ng mga batas (umabot sa 499 ang bilang ng mga batas na nagawa mula 1900 hanggang 1902) at ng kapangyarihang magpatupad ng mga batas, kabilang na ang paglulunsad ng isang sistemang panghukuman, ng serbisyong sibil, ng kodigong legal, ng kodigong munisipal, ng Konstabularyo ng Pilipinas bilang isang puwersang pambuong kapuluan (Hulyo 1901).Ang tatlong pangunahing mga haligi ng palatuntunan o programa ng pag-iwi ng Komisyong Taft sa Pilipinas ay kinabibilangan ng mga sumusunod: (a) kaunlarang pang-ekonomiya, (b) edukasyon, (c) paglulunsad ng mga institusyong kumakatawan o representatibo.Noong Disyembre 1900, tinangkilik nila ang pagiging isa sa mga estado ng Pilipinas ng Estados Unidos sa ilalim ng Partidong Pederalista (Federalista Party).Naitalaga sila bilang unang mga kasaping Pilipino ng Komisyong Pilipino na pambatas.

pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-77pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-26pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-76